BÖLÜMÜMÜZ HAKKINDA

Gıda Mühendisliği fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin; gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında, pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır. Gıda mühendisinin temel görevleri arasında; beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli besin üretmek, gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek, gıda maddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, gıdanın nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak, hammaddeden çok yönlü yararlanmak ve böylece gıda çeşitliliğini arttırmak gelir. Bunların yanı sıra; hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi; bu bilgilerin ülke gereklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesi de Gıda Mühendislerinin görevleri arasındadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi kurulduğu 1992 yılından beri iki anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir; Gıda Bilimleri Anabilim Dalı ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı. Bölümde yürütülen lisans programında ilk yıl verilen temel bilim derslerinin yanı sıra yoğun temel mühendislik dersleri ve teknoloji dersleri programı uygulanmaktadır. Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 4 derslik ile yeterli donanıma sahip 5 tane uygulama ve araştırma laboratuvarında 3 profesör, 4 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi olmak üzere 23 akademik personel ile yürütülmektedir.

Bölümümüz üniversite giriş sınavında sayısal puan ile öğrenci almakta ve her yıl yaklaşık 100 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Halen eğitim ve öğretimine devam eden lisans öğrencisi sayısı 400 dolayındadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bölüm ve üniversite çapında faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar bünyesinde de çeşitli etkinlikler yürütmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Programı çerçevesinde Bölüm'de yüksek mühendislik ve bilim uzmanlığı ile doktora eğitim-öğretim uygulamaları yürütülmektedir. Bölüm mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik