LABORATUVARLAR

Gıda Mühendisliği Bölümündeki Laboratuvarlar Bölümümüzde mevcut laboratuvarlar, araştırma ve lisans eğitiminin yapıldığı öğrenci laboratuvarları olarak ayrılmaktadır. Bazı laboratuvarlar her iki amaç için kullanılabilirken, araştırma laboratuvarlarının bir kısmında lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin proje çalışmaları yapılmaktadır. Laboratuvar düzeni ve işlerliğini tam anlamıyla yerine getirebilmek amacıyla oluşturulan "Laboratuvar Komisyonu" oluşturulmuştur. Komisyonun belirlediği kurallar çerçevesinde tüm laboratuvarlarda bir sorumlu araştırma görevlisi bulunmaktadır. Laboratuvar düzeninin, tertip ve temizliği ilgili araştırma görevlilerinin gözetiminde olmak koşuluyla, rektörlükçe bölümümüz için görevlendirilen bir lisans ve bir yüksek lisans öğrencisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Gerek uygulama dersleri gerekse tez çalışmaları sırasında tüm öğrenciler "Genel Laboratuvar Kuralları"na uymak zorundadırlar

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik